Fraeylemamolen

De Fraeylemamolen werd in 1786 gebouwd voor de bemaling van de Groote Oosterpolder (groot 132 ha), in opdracht van H. de Sandra Veldtman, heer van Slochteren op de Fraeylemaborg. De polder behoort tot landgoed Fraeylemaborg.

Op 9 november 1969 woei de gehele molen tijdens een zware storm om. Hierbij brak de gietijzeren bovenas. Op dat moment was de molen nog steeds eigendom van de adellijke bewoners van de Fraeylemaborg, de dames Thomassen à Thuessink van der Hoop van Slochteren. Na het omwaaien volgde overdracht aan de Slochter Molenstichting. In het kader van de ruilverkaveling Slochteren werd een herstelplan voor de molen uitgevoerd en kon de molen op 11 mei 1974 weer voor bemaling in gebruik worden genomen. 

Benieuwd hoe de molen er nu bij staat? Kom dan een keertje langs tijdens het Rondje Midden-Groningen! Of wandel het Pronkjewailpad. De Fraeylemamolen is één van de stempelposten van lange afstandswandelpad door Groningen. Voor meer informatie over de molen kijk je op Fraeylemamolen

Facebookmail