Agenda

Overzicht agenda

  • Tot en met 31 maart - Stuur je idee in voor Toukomst! (verlengd)
  • Eind april - Aanleveren van jouw eigen folders voor verspreiding door Marketing Midden-Groningen

Zie voor de details verderop op deze pagina.

Tot en met 31 maart - Stuur je idee in voor Toukomst!

Heb je een goed idee voor de toekomst van Groningen? Stuur tot en met 31 maart 2020 (verlengde indientermijn) jou idee in voor Toukomst. Nationaal Programma Groningen (NPG) stelt 100 miljoen euro beschikbaar voor ideeën die een grote bijdrage leveren aan thema’s als leefbaarheid en economie in de provincie. Directeur Siem Jansen: “Hoe meer Groningers van zich laten horen, hoe beter de plannen worden. Wat vinden we met elkaar dat Groningen nodig heeft? Dáár zijn we naar op zoek.”

Zo veel mogelijk ideeën

NPG hoopt overladen te worden met ideeën voor de provincie. Ook worden ideeën opgehaald tijdens de Toukomsttour: een team gaat hiervoor samen met studenten van de Hanzehogeschool in een busje de provincie in. “We gaan de ideeën bundelen en samen met indieners grote projecten maken voor de toekomst”, zegt Jansen. “Het gaat erom dat we erachter komen hoe Groningers, jong en oud, de toekomst zien en wat voor hen belangrijke onderwerpen zijn. We nodigen iedereen uit om mee te denken en te vertellen hoe het beter kan.”

NPG analyseert de ideeën en kijkt welke te bundelen zijn. Waar mogelijk leggen ze alvast contact met indieners en betrokken organisaties. Afhankelijk van de coronamaatregelen werkt NPG de planning verder uit.

Initiatiefnemers

Toukomst is een initiatief van NPG, West 8 (ontwerpbureau voor stedenbouw en landschapsarchitectuur) en organisaties uit de provincie Groningen.

Eind april - Aanleveren eigen folders voor verspreiding via Marketing Midden-Groningen

Driemaal per jaar verspreiden wij onze folders in Midden-Groningen en daarbuiten. Heb je interesse om folders van jouw organisatie en/of evenement tegen een kleine vergoeding via ons te laten verspreiden? Laat het ons weten en geef ook door hoeveel folders je per ronde zou hebben. Wij verspreiden je folders dan bij de circa vijftig meest interessante adressen in de regio, zoals campings, restaurants en bibliotheken. De kosten bedragen slechts € 7,50 exclusief btw per verspreidingsronde.

Meedoen met de voorjaarsronde? Laat het ons z.s.m. weten. We hopen eind april te starten met de verspreiding, natuurlijk afhankelijk van hoe en ander zich ontwikkelt.