Walfriduskerk Hellum

De Walfriduskerk in Hellum is een van de oudste kerken in Groningen, gebouwd in 1646. De kerk is gemaakt uit tufstenen, afgewisseld met bakstenen en heeft een fundament van zware keien, die op enkele plaatsen nog zichtbaar zijn. Hierdoor is een kenmerkende buitenkant ontstaan. In de 15e eeuw kreeg de kerk twee verschillende torens, een aangebouwde en een losstaande. De losstaande toren werd in 1871 afgebroken. Enkele overblijfselen hiervan zijn nog terug te vinden naast het huidige gebouw.

In de kerk zijn een herenbank uit 1160 te zien, rouwborden uit de 16e en 17e eeuw, een preekstoel uit 1759 en enkele sarcofagen. Het orgel stamt uit 1819, met onderdelen uit 1661.

Meer informatie is te vinden op Walfriduskerk.

Facebookmail