Protestantse kerk Slochteren

De kerk van Slochteren is een van oorsprong romanogotisch kerkgebouw. Van de oorspronkelijke kruiskerk uit de dertiende eeuw is het transept bewaard gebleven. In de achttiende en negentiende eeuw is er flink verbouwd. Sindsdien resteert een zaalkerk met een losse toren. De toren is feitelijk het enige deel dat van de oorspronkelijke kerk bewaard is gebleven.

In de kerk worden soms exposities georganiseerd. Voor meer informatie kijk je op Protestantse kerk Slochteren

 

Facebookmail