Protestantse kerk Slochteren

De kerk van Slochteren is een van oorsprong romanogotisch kerkgebouw. Van de oorspronkelijke kruiskerk uit de 13e eeuw is het transept bewaard gebleven. In de achttiende en negentiende eeuw is er flink verbouwd. Sindsdien resteert een zaalkerk met een losse toren.

Het enige deel van de oorspronkelijke kerk dat bewaard is gebleven is de toren. Met een doorsnee van 126 cm en 1.300 kilo hangt hier één van de grootste klokken van de provincie Groningen, de luidklok van Seghebodus uit 1373. In 1829 werd de voor klooster Bloemhof gegoten klok overgenomen van de kerk van Wittewierum en 'Johannesklok' gedoopt. In de Tweede Wereldoorlog werd het verborgen om inbeslagname door de Duitsers te voorkomen. Wel ontstond een barst in de klok, die in 1950 werd gerepareerd en in het begin van 21e eeuw opnieuw. Sinds 2009 luidt de klok weer over het dorp.

In de kerk worden soms exposities georganiseerd. Voor meer informatie kijk je op Protestantse kerk Slochteren

 

Facebookmail