Petruskerk

De Petruskerk is een vroeg voorbeeld van de romano-gotische periode van Groningen en is rond het jaar 1280 in gebruik genomen. Oorspronkelijk was de kerk gewijd aan de heilige Augustinus van Hippo. De voornaam Augustinus was rond 1600 bij verscheidene families in Zuidbroek in zwang. Volgens de vooraanstaande Nederlandse historicus M.D. Ozinga (1933) zou de kerk zijn gewijd aan de heilige Petrus. Daarvoor zijn in de archieven echter geen aanwijzingen gevonden. In latere publicaties herhaalde Ozinga zijn bewering niet, maar inmiddels had de nieuwe naam al ingang gevonden.

In 1594 is deze van oorsprong roomse kerk in bezit gekomen van de protestanten. Opvallend in het interieur zijn de achtribbige koepelgewelven in het schip en in het koor van de kerk. Het kerkmeubilair stamt uit 1709 - de koorafsluiting, drostenbank en kerkvoogdenbank zijn ontworpen door de Groninger stadsbouwmeester Allert Meijer. 

"De Petruskerk in Zuidbroek is een forse kruiskerk met losstaande toren."

De kerk heeft een vrijstaande klokkentoren, die lange tijd dienst heeft gedaan als gevangenis. In de toren waren destijds vier cellen ingericht, waarvan er nu nog twee te zien zijn. De gevangenenkunst die in de cellen gemaakt is, is tot op de dag van vandaag bewaard gebleven.

Het grote orgel in classicistische stijl geldt als de laatste belangrijke vertegenwoordiger van de 18e eeuwse Groninger orgelbouw. Het heeft 28 registers en een rugpositief en is in 1793-1795 gebouwd door H.H. Freytag en F.C. Snitger (junior).

In 1997 werden bij opgravingen op het kerkhof restanten van een beeldengroep gevonden. Waarschijnlijk gaat het om een zogenaamde calvariegroep uit het begin van de 16e eeuw. De delen van de Maria- en Christusfiguur zijn, hoewel beschadigd, volgens deskundigen van hoge kwaliteit en vrij zeldzaam voor Groningen.

Kortom: de monumentale Petruskerk in Zuidbroek is beslist een bezoekje waard. Tijdens Open Monumentendag, op de tweede zaterdag in september is de kerk de hele dag geopend. De kerk doet ook mee aan Rondje Midden-Groningen

Kijk voor meer informatie op Petruskerk Zuidbroek

Facebookmail