Molen van de Groote Polder

De oudste nog bestaande poldermolen van de provincie Groningen staat in Slochteren. Het is een achtkante grondzeiler. De molen ontleend zijn naam aan het gebied dat het bemaalde, de Groote polder (460 ha.) tot ruilverkaveling hem als maalwerktuig overbodig maakte. Op de begane grond bevinden zich dubbele veldkruisen, voor en achter los van elkaar geplaatst, vermoedelijk een latere versteviging. 

De Molen van de Groote Polder doet mee aan Rondje Midden-Groningen. Bovendien is de molen één van de stempelposten van het Pronkjewailpad, een lange afstandswandelpad door Groningen dat in 2020 inzoomt op molens. Kijk voor meer informatie over de molen op Molen van de Groote Polder

Facebookmail