Kerkhof Scharmer

Het Scharmer kerkhof is een van de meest bijzondere kerkhoven van Groningen. Hier liggen een twintigtal zerken die onder monumentenzorg vallen. De meest bijzondere zijn de grafzerk van Atke van Douma, overleden in 1605, en de grafzerken van Tammo Oomkens en Jacomino Basse.

Rondleidingen worden jaarlijks verzorgd op Monumentendag en zijn daarnaast op aanvraag mogelijk.

Facebookmail