Julianakerk Kolham

De hervormde kerk van Kolham, de Julianakerk, is gebouwd in de 17e eeuw op de plek van een 13e eeuwse voorganger. Het huidige gebouw werd gebouwd voor ƒ 5.442, wat nu neerkomt op ongeveer € 60.000. De provincie Groningen nam deze kosten voor haar rekening op grond van de bepalingen in een oorkonde uit 1422. Daarom is het provinciewapen nog in de gevel verwerkt.

In de 19e eeuw kreeg de kerk brede spitsboogvensters. Een luidklok uit 1948 hangt in de dakruiter uit 1808. De oorspronkelijke klok, ook uit 1808, werd in de Tweede Wereldoorlog geroofd. Bij de renovatie in 2006 kreeg de kerk een nieuwe witte pleisterlaag, die contrasteert met de voor Groningen opmerkelijke rode accenten: een donkerrode houten zoldering, de toren van de dakruiter en het pannendak. De preekstoel is 17e-eeuws. Orgelbouwer Martin Vermeulen heeft in 1912 het mechanische sleeplade-orgel met pijpwerk uit de 18e en 19e eeuw gebouwd.

De kerk is altijd geopend voor publiek, via een deurkastje met sleutel en code.

Meer informatie vind je op Julianakerk Kolham.

Facebookmail