Hervormde kerk Siddeburen

De hervormde kerk van Siddeburen is een deels romaanse, deels romanogotische middeleeuwse kerk. Het oudste deel is rond 1200 gebouwd. Alle authentieke elementen zijn goed bewaard gebleven. Een fresco siert het dak in één van de koepels, een hint naar de overige oude fresco’s die zijn verborgen onder een pleisterlaag. De preekstoel met houtsnijwerk komt uit 1621 en het Lohman orgel uit 1821. Een deel van de orgelpijpen is naar alle waarschijnlijk afkomstig uit een eerder orgel.

Aan de kerk is een toren van negenentwintig meter hoog gebouwd, voorzien van een tentdak. Voorheen was deze meters hoger en getooid met een zadeldak. Zowel kerk als toren zijn deels uit tufsteen opgetrokken. De kerk ademt de sfeer van vele eeuwen geloofssamenkomsten en biedt nu nog onderdak aan een actieve gemeente.

Meer informatie vind je op Hervormde kerk Siddeburen.

Facebookmail