Dorpskerk Kropswolde

Iets hoger dan de omgeving staat op het kerkhof een eenvoudige zaalkerk. Lekenbroeders van de cisterciënzer orde uit klooster Yesse in het gehucht Essen tussen Groningen en Haren stichten hier in de 12e of 13e eeuw een kapel. Halverwege de 14e eeuw werd de kapel vervangen door een parochiekerk. Vanwege instortingsgevaar werd deze oude kerk in 1773 gesloopt en vervangen door de huidige zaalkerk in eclectische stijl. De toren werd in 1888 nieuw opgebouwd tegen de westkant van de kerk. Binnenin hangt een nieuw gegoten luidklok, gemaakt van de voormalige gescheurde en omgesmolten voorganger. Belangwekkend zijn de zerken van ds. Hermannus van Ittersum uit 1826 en van de stichters van de inmiddels verdwenen borg Schaffershof in Kropswolde. Uit de in 1984 afgebroken kerk van Weiwerd komt de monumentale preekstoel met klankbord uit 1800.

Meer informatie vindt je op Dorpskerk Kropswolde.

Facebookmail