Adverteren op Uit Agenda

Driemaal per jaar verschijnt de papieren Uit Agenda. Hierop kun je adverteren. Jij levert ons een advertentie aan of de informatie om te adverteren en wij zorgen voor een mooie, opvallende advertentie op de Uit Agenda. Dit kan een evenement zijn waar je publiciteit voor wilt, speciale aanbiedingen of informatie in het algemeen over jouw camping, restaurant of B&B.

De Uit Agenda heeft een oplage van 10.000 tot 15.000 stuks (afhankelijk van de periode in het jaar), wordt in heel Midden-Groningen verspreid en meegegeven door onder meer hotels en campings.

Afmetingen en tarieven

  • Advertentie ter grootte van 1/6 van 1 pagina (afmetingen: 105 x 49,5 mm): € 50
  • Advertentie ter grootte van 1/3 van 1 pagina (afmetingen: 105 x 99 mm): € 75
  • Advertentie ter grootte van 1/2 van 1 pagina (afmetingen: 105 x 148,5 mm): € 100

Alle bedragen zijn exclusief BTW.

Interesse in adverteren en de specifieke deadline weten? Neem contact met ons op.

Facebookmail