Stenenmuseum

Het Geologisch & Archeologisch Streekmuseum Slochteren e.o., inmiddels genaamd Stenenmuseum, bezit een waardevolle collectie van Scandinavische zwerfstenen en een verzameling van artefacten uit de Steentijd. 

Grondlegger Kees Hartenhof besefte al snel dat de grond meer dan planten voortbrengt. Door de jaren heen ontdekte hij, als het land net geploegd was en er een goede regenbui overheen was gegaan, ontelbare stenen. Enerzijds stenen van geologische waarde die tijdens de IJstijd vanuit Scandinavië door het ijs naar deze regionen zijn gestuwd, anderzijds stenen die werden gebruikt als werktuig en iets vertellen over de volken die hier ooit woonden. 

Door zelfstudie, vakliteratuur, samenwerking met de werkgroep Prehistorie van het Veenkoloniaal Museum in Veendam en provinciaal archeoloog Hennie Groenendijk groeide Hartenhof uit tot deskundige. Van heinde en verre werd hij gevraagd zijn mening te geven over de vondsten die anderen gedaan hadden. Voor Kees Hartenhof was het belangrijk dat zijn collectie behouden blijft voor het nageslacht en tevens voor deze regio beschikbaar. 

Kees Hartenhof (1920-2011)

Gidsgesteenten

Algemeen wordt de collectie van Kees Hartenhof bewonderd om zijn museale kwaliteit en de vele topstukken. Paul Thijssen vertelt: ,,In de geologie heb je zoiets als gidsgesteenten. Dat zijn de tweehonderdtwintig belangrijkste soorten stenen waar de herkomst precies van bekend is. Men weet uit welke vulkaan in Zweden, Denemarken of Finland de steen afkomstig is. En van die gidsgesteenten hebben wij er tweehonderdtien, en wat mij betreft zijn dat allemaal topstukken!”

Het Stenenmuseum is het gehele jaar open, uitsluitend op afspraak. Voor meer informatie en het maken van een afspraak kijk je op Stenenmuseum

Facebookmail