Stenenmuseum

Het Geologisch & Archeologisch Streekmuseum Slochteren e.o. bezit een waardevolle collectie van Scandinavische zwerfstenen en een verzameling van artefacten uit de Steentijd. 

Grondlegger van het Stenen Museum is Kees Hartenhof. Hij besefte al snel dat de grond niet alleen planten voortbrengt. Door de jaren heen ontdekte hij, als het land net geploegd was en er een goede regenbui overheen was gegaan, ontelbare stenen. Enerzijds stenen van geologische waarde die tijdens de IJstijd vanuit Scandinavië door het ijs naar deze regionen zijn gestuwd, anderzijds stenen die werden gebruikt als werktuig en iets vertellen over de volken die hier ooit woonden. 

Door zelfstudie, vakliteratuur, samenwerking met de werkgroep Prehistorie van het Veenkoloniaal Museum te Veendam en de provinciaal archeoloog Hennie Groenendijk, groeide Kees Hartenhof uittot deskundige. Van heinde en verre werd hij gevraagd zijn mening te geven over de vondsten die anderen gedaan hadden. 

Kees Hartenhof (1920-2011)

Algemeen wordt de collectie van Kees Hartenhof bewonderd om zijn museale kwaliteit. Voor Kees Hartenhof was het dan ook belangrijk dat zijn collectie behouden zal blijven voor het nageslacht en tevens voor deze regio beschikbaar. 

Het Stenenmuseum is het gehele jaar open, uitsluitend op afspraak. Voor meer informatie en het maken van een afspraak kijk je op Stenenmuseum

Facebookmail